Ako to "neprekúriť" s účtom za teplo

Aj vy sa sťažujete na chladné a nevykúrené miestnosti svojich bytov? Vykurovacia sezóna sa oficiálne začala 1. septembra, avšak dodávatelia tepla môžu začať vykurovať, ak priemerná denná teplota vzduchu klesla počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13 stupňov Celzia.

Priebežne merajte

Z hľadiska spotreby energií v domácnosti sú tri oblasti, kde je potenciál úspor: vykurovanie, príprava teplej vody a spotreba elektrickej energie. Ako tvrdí Ondrej Šebesta, hovorca Slovenského plynárenského priemyslu, majiteľ nehnuteľnosti si sám môže znížiť spotrebu energie i náklady jednoduchými úkonmi, ako je priebežné sledovanie a meranie spotreby či regulácia vnútornej izbovej teploty. "Pravidelné zapisovanie si stavov meracích zariadení – plynomera, elektromera i vodomera umožňuje priebežné sledovanie vplyvu úsporných opatrení na zníženie spotreby energie. Zároveň budete mať možnosť vypočítať si náklady na energiu," radí hovorca.

Mesačné vyúčtovanie

To, ako budete vo vašom byte hospodáriť, sa prejaví aj na ročnom vyúčtovaní nákladov na bývanie. Nové účtovacie obdobie sa podľa Jany Machkovej, riaditeľky spoločnosti Ista Slovakia, začína od 1. januára nasledujúceho roku. "Riadiť sa bude pravidlami, ktoré si vlastníci odsúhlasia najneskôr do 31. decembra. Významnou položkou vo vyúčtovaní je náklad na teplo, ktorý sa rozpočítava medzi konečných spotrebiteľov. Vlastníci majú možnosť rozhodnúť a zvážiť, či nastavenie pomeru základnej zložky a spotrebnej zložky je pre ich bytový dom optimálne." Nečakane vysokým ročným faktúram by mal byť však onedlho koniec. Európska komisia totiž navrhuje, aby vyúčtovanie za teplo či teplú vodu bolo namiesto ročného mesačné. Do praxe by opatrenie malo vstúpiť o päť rokov.

Moderné trendy

Na trhu sa v súčasnosti podľa Machkovej čoraz viac využívajú inteligentné riešenia, nové technológie merania, ktoré fungujú na princípe rádiového prenosu dát a umožňujú online monitoring spotreby. "Správcovia, ako aj spoločenstvá vlastníkov bytových domov, preferujú rádiové technológie, umožňujúce diaľkový odpočet dát. Odpočty s využitím rádiových vĺn sú presnejšie a zvyšujú komfort užívateľom." Rádiový zber cez zbernicu dát dokáže spoľahlivo odčítať 100 percent prístrojov bez vstupu do bytov. Ako potvrdzuje Maroš Baranec, manažér produktových inovácií pre VSE a innogy Slovensko, v posledných rokoch sa začali stavať nízkoenergetické domy s malou spotrebou energie na vykurovanie. V novostavbách podľa Baranca už neprebieha plynofikácia tak rozsiahlo a ľudia sa vracajú k elektrickému vykurovaniu. Naopak, ľudia v starších domoch zatepľujú a rekonštruujú bývanie. A keďže im klesá spotreba, zvažujú, že nahradia lacné palivo – drevo – plynovým vykurovaním.

Správcovia i spoločenstvá vlastníkov bytových domov preferujú rádiové technológie, ktoré umožňujú diaľkový odpočet dát.

Jana Machková, riaditeľka, Ista Slovakia

Najnovšie správy z iných médií

Pri obnove panelákov sa vyplatí investovať rýchlo a čo najviac

piatok, 28. september 2018, 08:58

Plánujete spolu so susedmi výmenu starých balkónov v paneláku? Možno by sa zišiel vymeniť aj výťah a strecha. Aletoaž o pár rokov. Mali by ste vedieť, že väčšia investícia môže byť výhodnejšia. Hoci sa obnova bytového fondu robí na Slovensku intenzívne už takmer 20 rokov, ešte ani zďaleka nie sú zrekonštruované všetky bytové domy.

Obdarovaný môže dar odmietnuť

piatok, 28. september 2018, 08:56

Darovať je možné hnuteľný aj nehnuteľný majetok. Pri hnuteľnom treba spísať zmluvu len vtedy, ak by malo k odovzdaniu daru dôjsť s časovým odstupom. Pri nehnuteľnom majetku však musíte darovaciu listinu podpísať vždy. O príkladoch z praxe hovoria odborníci.

Aké povolenia potrebujete pri rekonštrukcii?

štvrtok, 09. august 2018, 11:42

Stavebné úpravy a udržiavacie práce možno realizovať až po doručení písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočňovaniu podľa priloženej projektovej dokumentácie resp. jednoduchého situačného nákresu nemá námietky.

SMART HOME Čo všetko sa dá riadiť

streda, 16. máj 2018, 09:01

Veľa článkov aj marketingových materiálov o inteligentných domoch a bytoch obsahuje konštatovanie, že implementácia inteligentných systémov sa začína vchodovými dverami. Dovolíme si nesúhlasiť. Rodinný dom aj byt je súčasťou nejakého komplexu, či už je to dvor a záhrada, alebo bytovka.

Certifikát Solventná firma

certifikat-s

Register Solventných Firiem zahrňuje elitu slovenského podnikateľského prostredia. Ocenenie označuje iba seriózne spoločnosti, ktoré si starostlivo strážia svoje dobré obchodné meno. Certifikácia odráža dlhodobú ekonomickou stabilitu, solventnosť, spoľahlivosť, a efektívne vedenie podnikania spoločnosti v rámci Slovenskej Republiky.

Partneri