Ako to "neprekúriť" s účtom za teplo

Aj vy sa sťažujete na chladné a nevykúrené miestnosti svojich bytov? Vykurovacia sezóna sa oficiálne začala 1. septembra, avšak dodávatelia tepla môžu začať vykurovať, ak priemerná denná teplota vzduchu klesla počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13 stupňov Celzia.

Priebežne merajte

Z hľadiska spotreby energií v domácnosti sú tri oblasti, kde je potenciál úspor: vykurovanie, príprava teplej vody a spotreba elektrickej energie. Ako tvrdí Ondrej Šebesta, hovorca Slovenského plynárenského priemyslu, majiteľ nehnuteľnosti si sám môže znížiť spotrebu energie i náklady jednoduchými úkonmi, ako je priebežné sledovanie a meranie spotreby či regulácia vnútornej izbovej teploty. "Pravidelné zapisovanie si stavov meracích zariadení – plynomera, elektromera i vodomera umožňuje priebežné sledovanie vplyvu úsporných opatrení na zníženie spotreby energie. Zároveň budete mať možnosť vypočítať si náklady na energiu," radí hovorca.

Mesačné vyúčtovanie

To, ako budete vo vašom byte hospodáriť, sa prejaví aj na ročnom vyúčtovaní nákladov na bývanie. Nové účtovacie obdobie sa podľa Jany Machkovej, riaditeľky spoločnosti Ista Slovakia, začína od 1. januára nasledujúceho roku. "Riadiť sa bude pravidlami, ktoré si vlastníci odsúhlasia najneskôr do 31. decembra. Významnou položkou vo vyúčtovaní je náklad na teplo, ktorý sa rozpočítava medzi konečných spotrebiteľov. Vlastníci majú možnosť rozhodnúť a zvážiť, či nastavenie pomeru základnej zložky a spotrebnej zložky je pre ich bytový dom optimálne." Nečakane vysokým ročným faktúram by mal byť však onedlho koniec. Európska komisia totiž navrhuje, aby vyúčtovanie za teplo či teplú vodu bolo namiesto ročného mesačné. Do praxe by opatrenie malo vstúpiť o päť rokov.

Moderné trendy

Na trhu sa v súčasnosti podľa Machkovej čoraz viac využívajú inteligentné riešenia, nové technológie merania, ktoré fungujú na princípe rádiového prenosu dát a umožňujú online monitoring spotreby. "Správcovia, ako aj spoločenstvá vlastníkov bytových domov, preferujú rádiové technológie, umožňujúce diaľkový odpočet dát. Odpočty s využitím rádiových vĺn sú presnejšie a zvyšujú komfort užívateľom." Rádiový zber cez zbernicu dát dokáže spoľahlivo odčítať 100 percent prístrojov bez vstupu do bytov. Ako potvrdzuje Maroš Baranec, manažér produktových inovácií pre VSE a innogy Slovensko, v posledných rokoch sa začali stavať nízkoenergetické domy s malou spotrebou energie na vykurovanie. V novostavbách podľa Baranca už neprebieha plynofikácia tak rozsiahlo a ľudia sa vracajú k elektrickému vykurovaniu. Naopak, ľudia v starších domoch zatepľujú a rekonštruujú bývanie. A keďže im klesá spotreba, zvažujú, že nahradia lacné palivo – drevo – plynovým vykurovaním.

Správcovia i spoločenstvá vlastníkov bytových domov preferujú rádiové technológie, ktoré umožňujú diaľkový odpočet dát.

Jana Machková, riaditeľka, Ista Slovakia

Najnovšie správy z iných médií

Na čo pozor pri ročnom zúčtovaní

štvrtok, 23. máj 2019, 14:52

V týchto dňoch príde vlastníkom bytov dôležitá pošta +++ Problém môžete mať, ak ste si nedali odpísať energie:

Bratislava - Ak ste majiteľom bytu, už v najbližších dňoch čakajte dôležitú poštu. Ročné vyúčtovanie za predchádzajúci rok musí byť vlastníkom dodané do 31. mája. Dozviete sa z neho, či máte nedoplatok, alebo preplatok. Pozor, aby sa vám nestalo to čo Miriam, ktorá sa vlani poriadne popálila. Stačilo, že keď odpisovali merače, nebola doma.

10. výročie Slovenskej asociácie facility managementu

štvrtok, 23. máj 2019, 14:50

Keď sa pred 10 rokmi (2009) stretlo zopár nadšencov a založili Slovenskú asociáciu facilitymanagementu, asi nikto okrem nich neveril, že pretrvá tak dlho. Konferencia Dni facilitymanagementu má pevné miesto v kalendároch odborníkov a klientov.

Obnova panelákov sa presúva z fasády dovnútra

piatok, 17. máj 2019, 11:13

Veľké investície do obnovy bytových domov si dnes už nevyžadujú dlhoročné šetrenie peňazí.

Na vybavenie bezúročnej pôžičky zo Štátneho fondu rozvoja bývania budete potrebovať viac času. Veľké investície do obnovy bytových domov si dnes už nevyžadujú dlhoročné šetrenie peňazí. Väčšina komerčných bánk pri vstupe do úverového vzťahu nevyžaduje žiadnu finančnú rezervu.

Podmienky dotácie by mali byť ľahšie

piatok, 17. máj 2019, 11:11

Príspevok na rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie bude možno poskytnúť vo výške 8000 eur.

Majitelia domov, ktoré budú ekologické a nie príliš veľké môžu žiadať o príspevok. Dostane ho každý žiadateľ, ktorý splní podmienky a pripojí potrebnú dokumentáciu. Úsporné rodinné domy môžu byť pre majiteľov lacnejšie. Štát zavádza nový typ dotácie - na výstavbu rodinných domov vo výške 8000 eur.

Certifikát Solventná firma

certifikat-s

Register Solventných Firiem zahrňuje elitu slovenského podnikateľského prostredia. Ocenenie označuje iba seriózne spoločnosti, ktoré si starostlivo strážia svoje dobré obchodné meno. Certifikácia odráža dlhodobú ekonomickou stabilitu, solventnosť, spoľahlivosť, a efektívne vedenie podnikania spoločnosti v rámci Slovenskej Republiky.

Partneri