zatepľovanie obyt. domov

Zatepľovanie

Odstránenie systémových porúch, zateplenie obytných domov certifikovaným zatepľovacím systémom, energetická hospodárnosť budovy a obnova existujúceho bytového fondu predstavujú pre spoločnosť prioritu pre dlhodobú realizáciu opatrení smerujúcich k dosiahnutiu deklarovaných štandartov a Európskych noriem zameraných na zlepšenie kvality obytného prostredia.
Čiastkové obnovy bytových domov založené na vymieňaní bytových okien, sklenených výplní na medzipodestách , vstupných dverí sú vlastne základom na dosiahnutie eliminácie tepelných strát a základom pre ďalšie rozsiahlejšie revitalizačné a sanačné práce.

Vzhľadom na vekovú štruktúru bytového fondu v bytových domoch je nutné konštatovať, že existuje výrazná potreba podstatným spôsobom podporovať obnovu tohto bytového fondu.

MIBYT, s.r.o., Veľké Kapušany podporuje obnovu bytových budov viacerými spôsobmi financovania.

Prioritou pri financovaní obnovy bytového fondu zostáva získavanie štátnej podpory vo forme výhodných dlhodobých úverov zo ŚFRB založených na princípe návratnosti finančných zdrojov do oblasti bývania.
Popri verejných formách podpory existujú aj rôzne polo súkromné a súkromné nástroje.

Neverejné nástroje podpory, ako sú programy SlovSEFF a MunSEFF alebo súkromný EkoFond ukazujú, že dopyt po „ rozumnom „ financovaní existuje aj v prípade, že toto financovanie nie je rovnako výhodné ako financovanie zo ŚFRB.

Komerčné financovanie sa prevažne využíva na dofinancovanie obnovy.

Správca v týchto prípadoch zabezpečuje administratívnu a inžiniersku činnosť, ktorá spočíva v zabezpečení všetkých právnych úkonov týkajúce sa realizácie významnej obnovy bytových domov , vybavovania a podpisovania dokladov s tým súvisiacich , od spísania zápisnice, cez uskutočnenie výberového konania na zhotoviteľa diela, zabezpečenia stavebného povolenia vrátane vyjadrení dotknutých orgánov, podávania žiadostí o úver, vymedzenie systému kontroly , prevzatia a odovzdanie diela, a ost.

Najpádnejším argumentom, prečo obnoviť bytový dom, je spoločný záujem vlastníkov bytovznížiť energetickú náročnosť bývania. To ale nie je všetko. Na vlastníkov bytov v obnovených bytových domoch čakajú aj ďalšie benefity. Napríklad bývanie vo vynovených a krajších priestoroch, predĺženie životnosti bytového domu, zvýšenie trhovej hodnoty bytov, zlepšenie komfortu a tepelnej pohody bývania.

STAV významnej OBNOVY BD a jej financovania

POH 73, Veľké Kapušany

Investícia: Zateplenie obvodového plášta, Zateplenie stropov nad nevykurovanými priestormi, Výmena okien
Výška investície: 194 472,53 EUR
Financovanie:

 • Vládny program zateplovania Úver 0 % úrok: 158 427,20 €
 • Nenávratná dotácia na odstranovanie systémových porúch: 8 250,00 €
 • FPÚaO: 27 795,33 €

Mesačná tvorba FPÚaO: 0,93 EUR/m2

POH 73POH 73


POH 23, Veľké Kapušany

Investícia: Zateplenie obvodového plášta, Zateplenie stropov nad nevykurovanými priestormi, Sanácia loggií, Výmena otvorových výplní
Výška investície: 240 398,41 EUR
Financovanie:

 • Úver SLSP, a.s.: 160 000,00 €
 • Nenávratná dotácia na odstranovanie systémových porúch: 33 460,00 €
 • FPÚaO: 46 938,42 €
 • Nenávratný GRANT SLOVSEFF: 24 000,00 €

Mesačná tvorba FPÚaO: 0,83 EUR/m2

POH 23POH 23POH 23


POH 46, Veľké Kapušany

Investícia: Zateplenie obvodového plášta, Zateplenie stropov nad nevykurovanými priestormi, Sanácia loggií
Výška investície: 188 421,34 EUR
Financovanie:

 • Úver UniCreditBank: 127 614,46 €
 • Nenávratná dotácia na odstranovanie systémových porúch: 32 250,00 €
 • FPÚaO: 32 277,27 €
 • Nenávratný GRANT SLOVSEFF: 19 142,25 €

Mesačná tvorba FPÚaO: 0,50 EUR/m2

POH 46POH 46POH 46


POH 28, Veľké Kapušany

Investícia: Zateplenie obvodového plášta, Zateplenie stropov nad nevykurovanými priestormi, Sanácia loggií, Výmena otvorových výplní
Výška investície: 225 218,14 EUR
Financovanie:

 • Úver SLSP, a.s.: 200 000,00 €
 • Nenávratná dotácia na odstranovanie systémových porúch: 31 250,00 €
 • FPÚaO: 13 968,14 €
 • Nenávratný GRANT SLOVSEFF: 30 000,00 €

Mesačná tvorba FPÚaO: 0,83 EUR/m2

POH 28POH 28POH 28POH 28


POH 16, Veľké Kapušany

Investícia: Zateplenie obvodového plášta, Zateplenie stropov nad nevykurovanými priestormi, Sanácia loggií, Výmena otvorových výplní
Výška investície: 124 997,81 EUR
Financovanie:

 • Úver SLSP, a.s.: 90 000,00 €
 • Nenávratná dotácia na odstranovanie systémových porúch: 24 870,00 €
 • FPÚaO: 10 127,80 €
 • Nenávratný GRANT SLOVSEFF: 13 500,00 €

Mesačná tvorba FPÚaO: 0,83 EUR/m2

POH 16POH 16POH 16


POH 47/71, Veľké Kapušany

Investícia: Zateplenie obvodového plášt, Sanácia loggií, Výmena otvorových výplní
Výška investície: 92 887,71 EUR
Financovanie:

 • Úver SLSP, a.s.: 98 500,00 €

Mesačná tvorba FPÚaO: 0,67 EUR/m2

POH 47/71POH 47/71


POH 27, Veľké Kapušany

Investícia: Zateplenie obvodového plášt, Sanácia loggií, Rekonštrukcia strechy, Výmena otvorových výplní
Výška investície: 133 754,09 EUR
Financovanie:

 • Úver SLSP, a.s. CEB linka: 135 000,00 €

Mesačná tvorba FPÚaO: 0,43 EUR/m2

POH 27POH 27POH 27


POH 74, Veľké Kapušany

Investícia: Zateplenie obvodového plášta ( severná strana a štítové steny ), Výmena otvorových výplní
Výška investície: 70 052,46 EUR
Financovanie:

 • Úver SLSP, a.s. CEB linka: 70 000,00 €

Mesačná tvorba FPÚaO: 0,40 EUR/m2

POH 74POH 74


POH 18, Veľké Kapušany

Investícia: Odstránenie systémových porúch, štítové steny, loggie
Výška investície: 28 020,00 EUR / štíty, 41 646,3 EUR / loggie
Financovanie:

 • Úver PSS SLSP, a.s.: 8 300,00 € a 15 000,00 €
 • Nenávratná dotácia na odstranovanie systémových porúch: 14 000,00 € a 15 000,00 €
 • FPÚaO: 5 720,00 € a 11 646,3 €

Mesačná tvorba FPÚaO: 0,60 EUR/m2

POH 18POH 18


POH 55, Veľké Kapušany

Investícia: Rekonštrukcia strechy
Výška investície: 25 400,00 EUR a súvisiace práce
Financovanie:

 • Úver SLSP, a.s.: 40 000,00 €

Mesačná tvorba FPÚaO: 0,35 EUR/m2

POH 55POH 55


LNT 84, Veľké Kapušany

Investícia: Rekonštrukcia strechy
Výška investície: 97 092,48 EUR
Financovanie:

 • Úver SLSP, a.s.: 97 000,00 €
 • FPÚaO: 92,48 €

Mesačná tvorba FPÚaO: 0,30 EUR/m2

LNT 84LNT 84


POH 17, Veľké Kapušany

Investícia: Zateplenie obvodového plášta, Sanácia loggií, Zateplenie stropov nad nevykurovanými priestormi, Výmena otvorových výplní
Výška investície: 118 573,39 EUR
Financovanie:

 • ŠFRB Úver 1 % úrok: 94 858,71 €
 • FPÚaO: 23 714,68 €

Mesačná tvorba FPÚaO: 0,88 EUR/m2

POH 17POH 17


POH 29, Veľké Kapušany

Investícia: Zateplenie obvodového plášta, Sanácia loggií, Zateplenie stropov nad nevykurovanými priestormi, Výmena otvorových výplní
Výška investície: 178 034,33 EUR
Financovanie:

 • ŠFRB Jessica Úver 0 % úrok: 142 427,46 €

Mesačná tvorba FPÚaO: 0,62 EUR/m2

POH 29POH 29POH 29POH 29


POH 47/72,73,74, Veľké Kapušany

Investícia: Zateplenie obvodového plášta, Sanácia loggií, Zateplenie stropov nad nevykurovanými priestormi, Výmena otvorových výplní
Výška investície: 213 403,83 EUR
Financovanie:

 • ŠFRB Jessica Úver 0 % úrok: 209 445,86 €

Mesačná tvorba FPÚaO: 0,50 EUR/m2

POH 47/72,73,74POH 47/72,73,74POH 47/72,73,74POH 47/72,73,74


POH 53, Veľké Kapušany

Investícia: Zateplenie obvodového plášta, Sanácia loggií, Zateplenie stropov nad nevykurovanými priestormi, Výmena otvorových výplní
Výška investície: 174 831,38 EUR
Financovanie:

 • ŠFRB Jessica Úver 0 % úrok: 139 865,10 €

Mesačná tvorba FPÚaO: 0,60 EUR/m2

POH 53POH 53POH 53


POH 24, Veľké Kapušany

Investícia: Výmena otvorových výplní, Zateplenie štítových stien, Zateplenie priecelných stien
Výška investície: 79 665,41 EUR, 14 819,00 EUR, 45 049,00 EUR
Financovanie:

 • Úver SLSP, a.s.: 79 665,41 € a 44 000,00 €
 • FPÚaO: 14 819,00 €
 • Nenávratný GRANT SLOVSEFF: 15 933,00 €

Mesačná tvorba FPÚaO: 0,40 EUR/m2

POH 24POH 24