Stav dlhov v domoch

Obsah práce úseku správy je zacielený predovšetkým na kvalitné plnenie povinností vyplývajúce z legislatívnych predpisov ako aj zo zmluvných vzťahov a optimalizácie kvality bývania , užívania služieb a pohody v obytných domoch a docielenie spokojnosti zákazníkov.

Zvolávanie schôdze vlastníkov a osobnú účasť na nich vnímame za nevyhnutnú. Správcovia sú posledným ale zároveň nosným článkom pri správe bytového fondu, ktorí sú v priamom styku s vlastníkmi. Sme za to, aby sme ako správca boli vnímaný ako seriózny partner.

V roku 2013 sme sa zúčastnili na 41 schôdzach vlastníkov bytov a NP.

V roku 2013 sme sa museli opäť venovať menej príjemným povinnostiam, bolo na dobrovoľnú dražbu postúpených 15 prípadov – bytov, v 3 prípadoch pred dražbou vyrovnali vlastníci dlh, v 2 prípadoch bol s vlastníkmi dohodnutý splátkový kalendár a 10 prípadov je ešte doposiaľ neukončených.

Jadro pracovnej náplne úseku správy je rozsiahle, pretože zasahuje do jednej z najdôležitejších základných oblastí života človeka do jeho bývania a s nim spätných ďalších oblastí.

Je to oblasť citlivá, založená predovšetkým na správnej vzájomnej komunikácii, budovaní dôvery a odovzdávaní informácií. Úsilie zameriavame na dosiahnutie spokojnosti vlastníkov a bezpečného, pohodlného užívania bývania.

 stav-dlhov-graf

Dlhy v domoch 2014 - 2015
Budova DL00 Nov 2014 Jan 2015 Feb 2015 Apríl 2015 Sep 2015
16 POH 111,23 1 553,20 669,90 1 463,25 1 958,95 1 877,50
17 POH 1 595,13 1 666,11 1 048,11 1 478,11 1 858,11 914,84
18 POH 467,46 1 439,99 1 570,81 1 344,07 1 633,68 337,02
19 POH -16,73 -16,73 -16,73 -16,73 -16,73 -16,73
21 POH 973,39 2 285,09 3 070,82 2 865,82 2 755,82 4 211,52
23 POH 338,79 2 054,91 2 498,46 2 487,96 3 245,40 3 774,44
24 POH 5 767,96 1 900,48 1 185,51 1 357,71 1 683,33 2 407,88
25 POH 1 999,51 46,67 -242,45 61,28 -223,77 146,88
26 POH 3 104,66 2 523,73 1 365,64 790,02 1 487,42 1 132,76
27 POH 1 561,74 1 573,14 1 604,84 2 042,07 2 480,89 3 234,86
28 POH 2 397,85 3 948,97 4 514,53 5 041,32 5 689,74 4 832,76
29 POH 2 368,79 1 513,99 1 720,85 1 670,60 1 894,15 789,16
31 POH 5 568,10 7 228,84 8 071,56 8 245,27 8 737,99 8 340,42
32 POH 3 792,77 3 394,15 3 351,96 3 671,75 2 554,21 1 339,31
34 POH 836,63 836,63 836,63 836,63 836,63 836,63
35 POH -202,36 300,58 480,19 514,92 604,38 795,97
47 POH -40,41 1 183,26 1 643,14 2 214,72 -135,03 373,11
48 POH -92,88 -92,88 -92,88 -92,88 -92,88 -92,88
50 POH 5 773,70 1 881,27 2 556,07 3 043,19 1 937,22 3 183,55
51 POH 1 940,78 1 058,92 298,26 608,85 738,68 1 035,40
52 POH 1 733,33 718,82 848,82 894,15 334,15 1 957,08
53 POH 1 638,97 1 906,05 1 681,12 1 696,17 1 383,85 996,88
54 POH 3 288,81 1 009,78 1 113,19 1 611,80 1 165,50 1 980,01
55 POH 307,01 791,55 672,54 338,54 646,54 99,87
56 POH 188,95 102,00 151,52 180,72 147,36 36,40
60 POH 723,85 731,46 599,08 726,08 341,08 555,24
63 POH 6 098,03 4 213,88 4 078,08 3 691,69 3 406,84 4 064,02
64 POH 1 755,04 2 043,56 1 526,37 1 691,73 1 471,00 1 298,40
67 POH 1 815,36 888,35 527,87 635,63 597,15 172,80
68 POH 1 104,32 1 442,12 877,85 900,65 297,67 875,50
72 POH 17 466,55 20 302,60 20 401,02 17 091,67 15 990,15 12 949,85
73 POH 835,43 0,00 368,30 368,30 0,00 0,00
74 POH 503,42 44,04 40,79 -129,96 167,79 200,35
84 LNT 5 873,10 5 972,35 5 431,18 5 773,76 6 087,18 5 499,74
97 Z. Fábryho 507,30 196,20 333,20 270,60 407,40 467,46
108 Z. Fábryho 0,00 57,77 41,54 59,31 134,85 154,07
461 POH 246,67 1 355,33 585,66 1 059,18 972,88 651,57
50 Školská 1,31 -17,20 -39,00 -52,40 -79,20 -144,60
925 Centrum 2 066,15 1 347,43 1 580,19 1 241,85 818,14 1 731,76
  84 399,71 79 386,41 76 954,54 77 677,40 73 918,52 73 000,80