Správa obytného domu

V oblasti správy obytných domov sa spoločnosť opiera o dlhodobú ustálenosť výkonov. Aktuálne, na základe požiadaviek vlastníkov bytov v obytných domoch v správe našej spoločnosti bolo dohodnuté zabezpečenie ďalších služieb, za účelom využitia možnosti dotácie na odstránenie systémových porúch obytných domov. Odstránenie systémových porúch, zateplenie obytných domov certifikovaným zatepľovacím systémom, energetická hospodárnosť budovy a obnova bytového fondu predstavujú pre spoločnosť prioritu pre dlhodobú realizáciu opatrení smerujúcich k dosiahnutiu deklarovaných štandardov a Európskych noriem zameraných na zlepšenie kvality obytného prostredia.