Sociálny program

Spoločnosť patrí medzi veľké závody. Je to výsledkom optimalizácie stavu zamestnancov, za účelom uspokojovať požiadavky vlastníkov bytov, prispôsobenia sa normám a vyhláškam stanovených platnou legislatívou a Európskym spoločenstvom preberaným stanoveným smerniciam. Plánuje sa zavádzanie nových certifikovaných systémov, v ktorej prioritnú úlohu bude zohrávať kvalifikácia a odborný rast zamestnancov, prostredníctvom špecializovaných školení, prednášok a kurzov.

Našim cieľom je aj zužitkovať štátom ponúkané možnosti obnovy obytných domov v prospech a k spokojnosti vlastníkov bytov v správe našej spoločnosti. Z toho hľadiska produkcia a poskytovanie služieb spoločnosťou musí byť komplexne vybavené, na profesionálnej a nadštandartnej úrovni.

Flexibilita spoločnosti je zárukou skutočnosti, že spoločnosť dokáže vlastnými kapacitami a technologickými postupmi uspokojiť všetky požiadavky širokej verejnosti a zákazníkov.