Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť MIBYT, s.r.o., Veľké Kapušany vznikla 23.08.1995 ako spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom vo Veľkých Kapušanoch so spoločníkom a konateľom v jednej osobe. Špecializujeme sa na výkon správy obytných budov, zabezpečujeme činnosti a služby súvisiace so správou, poskytujeme stavebné a údržbárske práce aj ostatným obytným jednotkám a rôznym spoločnostiam a v neposlednom rade je to výroba a rozvod tepelnej energie.