Oprava a údržba

Pre našu spoločnosť je dôležité poskytovať našim zákazníkom len kvalitne odvedenú prácu. Poskytujeme: vodárenské a inštalačné práce; údržba, čistenie a oprava kanalizačných prípojov; zváračské práce; vykonávanie opráv kotolní, teplovodných vedení, vykurovacích systémov; murárske práce; dodávka stavebného materiálu; deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia; montáž a opravy meracej a regulačnej techniky; zabezpečenie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadenia a budov; práce vo výškach - oprava plochých striech; uskutočňovanie jednoduchých stavieb; montáž určených meradiel. Pre zabránenie vzniku škôd na majetku a ochranu zdravia vlastníkov bytov a nebytových priestorov zabezpečujeme pravidelné revízie a skúšky jednotlivých technických zariadení a následné odstraňovanie závad.