4 tipy, ako sa pripraviť na vykurovaciu sezónu

Ako dosiahnuť počas zimných dní teplo a komfort bývania, aby nás po zime neprekvapili vysoké nedoplatky?

Zimná vykurovacia sezóna oficiálne začala už prvého septembra, ale teplé radiátory môžete pocítiť až po tom, ako teplota dva dni po sebe klesne pod 13°C.

Prinášame niekoľko tipov, čo robiť pred a počas vykurovacej sezóny. Správna príprava vykurovacej sústavy na zimu môže eliminovať neželané poruchy, odstávky kúrenia či únik energií.

Tip č. 1: Čo robiť pred vykurovacou sezónou?

1. Skontrolujte funkčnosť regulačných ventilov a termostatických hlavíc na radiátoroch a prípadne poruchy nahláste čím skôr správcovi

2. Počas celého leta a najmä v tomto období, by ste mali termostatické hlavice nechať otvorené na maximum (stupeň 5). Dôvodom je správny nábeh vykurovacej sústavy vo vašom bytovom dome

3. Radiátory v momente začiatku vykurovacej sezóny odvzdušnite

4. Ak ešte v bytovom dome nemáte inštalované pomerové rozdeľovače alebo merače tepla, mali by ste vedieť, že legislatíva ukladá ich povinnú inštaláciu do konca roka 2016 pri budovách s centrálnym zdrojom tepla, ktorých celková podlahová plocha je väčšia ako 500 m2.

Tip č. 2: Správne nastavenie termostatických hlavíc na radiátoroch.

Základným opatrením ako znížiť spotrebu tepla je správna regulácia teploty v jednotlivých miestnostiach, a to podľa ich využitia.

Doporučená teplota v obytných miestnostiach je 18 až 22 °C, tj. nastavenie hlavice na stupni 2 až 4. Zníženie teploty o jeden stupeň znamená úsporu až 6 percent nákladov na vykurovanie.

Poznáte hodnoty termostatických hlavíc?

Rozpätie nastaviteľných teplôt sa môže odlišovať podľa typu termostatickej hlavice a pri používaní je potrebné riadiť sa informáciami od výrobcu. Každé číslo na termostatickej hlavici zodpovedá určitej teplote, na ktorú termostatický ventil reaguje, spravidla v rozsahu teplôt od 12-26°C:

Stupeň 1-2 (12-16°C): používame ak chceme byt temperovať počas našej neprítomnosti;
Stupeň 2-3 (16 - 20°C): nastavujeme v miestnostiach s občasným pobytom a tam, kde vykonávame pohybové aktivity;
Stupeň 3-4 (20-23°C): ideálna teplota v miestnostiach, kde sa zdržiavame najviac;
Stupeň 4-5 (23-26°C): vyššiu teplotu uvítajú tí, ktorí sú nároční na teplo;
Stupeň 5 (nad 26°C): ventil je otvorený naplno a nastáva plytvanie teplom!

Odporúčané teploty v jednotlivých miestnostiach:

Kuchyňa 20°C
Spálňa 18°C
Obývačka, detská izba, pracovňa 21°C
Kúpeľňa 24°C

Tip č. 3: Čo robiť počas vetrania?

Počas chladných zimných dní by sa malo vetrať krátko a intenzívne. Termostatickú hlavicu je potrebné stiahnuť na minimum, nakoľko pri znížení teploty v miestnosti dochádza k zvýšeniu prietoku vody do vykurovacieho telesa, a tým dochádza k plytvaniu.

Na teplotné rozdiely reagujú aj pomerové rozdeľovače tepla, čo sa môže odraziť na konečnom rozpočítaní nákladov za teplo.

Tip č. 4: Inštalácia meračov

Úspory v bytových domoch s centrálnym zásobovaním tepla je možné dosiahnuť aj inštaláciou meračov tepla či pomerových rozdeľovačov tepla. Pre tých, ktorí chcú byť častejšie informovaní o svojej spotrebe sú vhodnou alternatívou rádiové prístroje. Tie diaľkovo komunikujú so zbernicou dát a údaje o dennej spotrebe sú cez rádiovú sieť integrované na internetový portál.

Vlastníci bytov, zástupcovia vlastníkov a správcovia tak môžu jednoducho sledovať a porovnávať spotreby tepla v objekte za rôzne časové obdobia a efektívnejšie hospodáriť s energiami.

"V momente ak je v bytoch zabezpečené meranie, užívatelia bytov majú možnosť svoje náklady na teplo ovplyvniť regulovaním požadovanej teploty v byte a sú motivovaní k úsporám, nakoľko náklady za teplo sa im rozpočítajú na základe ich skutočnej spotreby", hovorí Irena Pernecká, manažérka oddelenia rozúčtovania ista Slovakia.

Zdroj - tlačová správa ista Slovakia.