Konferencia “Otvorene o obnove bytových domov“

konferenciaÚčasť správcu bytového domu na konferencií “Otvorene o obnove bytových domov“ , ktorá sa uskutočnila 14. a 15. apríla 2015 v Piešťanoch , ktorú organizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra ( SIEA ) v spolupráci s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR ( MDVRR SR )a Štátnym fondom rozvoja bývania, v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.