Cofely v Malackách znižuje energetickú náročnosť budov formou EPC

Koncom roku 2014 spoločnosť Cofely v Malackách úspešne odovzdala EPC (Energy Performance Contracting) projekt, ktorého cieľom bol návrh a realizácia opatrení na zníženie energetickej náročnosti tepelno-technických zariadení a budov v správe a majetku mesta - športová hala, mestské centrum sociálnych služieb a kino.

Projekt rekonštrukcie vybraných budov a zariadení bol realizovaný vrátane zabezpečenia finančných zdrojov potrebných na ich modernizáciu.

Pri návrhu a samotnej rekonštrukcii spoločnosť Cofely použila najmodernejšie stavebné technológie s dôrazom na dlhodobú životnosť, efektívnu a spoľahlivú prevádzku jednotlivých zariadení a budov tak, aby boli dosiahnuté čo najvyššie úspory spotreby energií.  

„Rekonštrukcia stavebných a technologických zariadení, okrem dosiahnutých úspor, mestu zabezpečí spoľahlivosť prevádzky jednotlivých objektov a samozrejme komfort a tepelnú pohodu pre ich návštevníkov,“ hovorí Róbert Ruňanin, riaditeľ divízie obchodných činností spoločnosti Cofely. 

Po úspešnej realizácii úsporných opatrení a nastavení prevádzkového režimu, od tohto roku začína plynúť obdobie garantovania dosiahnutých úspor. Investícia a všetky súvisiace náklady na energeticky úsporné opatrenia sa budú postupne splácať z dosiahnutých úspor prevádzkových nákladov na energie. Cofely sa zaviazalo dosiahnuť ročnú úsporu 28 % počas prvých 10 rokov. V priebehu trvania zmluvného vzťahu bude dohliadať na prevádzkovanie energetického systému budov a vyhodnocovať spotreby energií tak, aby boli garantované úspory dosiahnuté.  

Doplnkové informácie - rozsah realizovaných prác

Kino Záhoran:

 • výmena pôvodných okien a dverí,
 • zateplenie podkrovia a fasády,
 • výmena bleskozvodu a klampiarskych konštrukcií.

Mestské centrum sociálnych služieb:

 • výmena termostatických ventilov,
 • inštalácia IQRC hlavíc,
 • hydraulické vyregulovanie sústavy.

Športová hala Malina:

 • inštalácia nového kondenzačného kotla,
 • úprava TÚV,
 • výmena termostatických ventilov,
 • inštalácia IQRC hlavíc,
 • hydraulické vyregulovanie sústavy,
 • výmena VZT jednotiek (bazénová jednotka, vetranie šatní),
 • kompletná úprava všetkých VZT uzlov,
 • výmena osvetlenia (LED reflektory a LED svietidlá v bazéne, fitness centre a telocvični),
 • výmena presklenej steny.  

GDF SUEZ vznikla v roku 2008 zlúčením dvoch gigantov v oblasti energetiky – SUEZ a Gaz de France. Poskytuje služby v oblasti energetiky, facility manažmentu a environmentu. Spoločnosť Cofely je súčasťou samostatnej divízie koncernu GDF SUEZ – Energy Services. Cofely s ročným tržbami 15 mld. eur má zastúpenie v 40 krajinách sveta a zamestnáva viac ako 90.000 pracovníkov. Spoločnosť Cofely na Slovensku patrí k lídrom v oblasti energetiky a komplexnej správy nehnuteľnosti. Je jedným z najväčších privátnych výrobcov tepla a je lídrom v poskytovaní energetických služieb. Cofely, s ročnými tržbami 88,9 mil. eur, zamestnáva na Slovensku viac ako 750 pracovníkov a má zastúpenie v 16 pobočkách. Cofely spravuje viac ako 2 500 nehnuteľností s celkovou plochou 2,5 mil. m². V rámci energetických služieb prevádzkuje 14 tepelných hospodárstvach, 367 tepelných zdrojov, 163 km tepelných rozvodov a 6 zdrojov na biomasu. Spoločnosť Cofely poskytuje služby v oblasti výroby energií, facility manažmentu, energetických služieb a inštalácií technológii.

Zdroj: COFELY a.s.