Nehody a úrazy na snehu: Odškodné si môžete pýtať z viacerých poistiek

Šmykli ste sa na zľadovatenom chodníku, sneh zavalil a zničil vaše auto alebo ste si zlomili nohu na lyžovačke? Odborníčka na poistenie Daniela Šulcová vám vysvetlí, z akých poistiek môžete žiadať odškodné a ako treba postupovať pri hlásení úrazu či nehody.

Zavinil som zrážku s lyžiarom

Poistka, z ktorej získate odškodné: cestovné poistenie

Ako žiadať peniaze z cestovného poistenia:

Základný balík cestovného poistenia, ktoré platí na území Slovenska, obsahuje aj poistenie zodpovednosti, ktoré si však na zahraničnú lyžovačku musíte pripoistiť.Pri zrážke s iným lyžiarom vám toto poistenie uhradí nielen následky úrazu, ale aj majetkovú ujmu, napríklad dolámané lyže. Musí však byť jasné a dokázané, že ste zrážku zavinili naozaj vy.

V každom prípade rozsah škody zdokumentujte fotografiou a poisťovňu čo najskôr informujte o tom, že ste spôsobili nehodu inej osobe.Vyplníte príslušné tlačivo a následne bude poisťovňa komunikovať aj s poškodeným, od ktorého bude žiadať všetky potrebné doklady. Do 15 dní poisťovňa ukončí likvidáciu a peniaze pošle na váš účet s tým, že vy sa s poškodeným vyrovnáte.

Sneh zo strechy mi poškodil auto

Poistky, z ktorých získate odškodné: povinné zmluvné poistenie (PZP), havarijné poistenie, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Pozor na sneh a ľad: Na chodníkoch sa šmýka, nehody ochromili dopravu

Ako žiadať peniaze z PZP:

Ak máte uzavreté PZP v poisťovni s verejným prísľubom poistného plnenia v prípade živlu, odškodné získate bez problémov. Stačí vypísať záznam o nehode a zavolať na dispečing škôd.

Ako žiadať peniaze z havarijného poistenia:

Pri havarijnej poistke je živelná udalosť súčasťou základného krytia poistky. Rátajte však so spoluúčasťou – na nej sa môže podieľať aj správca či majiteľ budovy, odkiaľ sneh padol. Urobte si takisto fotografie z miesta a zavolajte na dispečing škôd, kde udalosť nahlásite. Poisťovňa v takýchto prípadoch väčšinou žiada regres od vinníka, teda správcu budovy.

Ako žiadať peniaze z poistenia všeobecnej zodpovednosti:

Odškodné môžete získať iba vtedy, ak majiteľ či správca domu uzavrel takúto poistku. Navyše potrebujete, aby dotyčný priznal svoje zavinenie, inak odškodné neuvidíte. Poisťovňa totiž nemôže zaplatiť škodu proti vôli poisteného. V takomto spornom prípade musí rozhodnúť súd.

Aj tu platí, aby ste odfotili situáciu, najmä samotnú škodu na vozidle – na fotografii by malo byť vidieť, že škodu skutočne spôsobil sneh zo strechy. Po doložení všetkých dokladov vám poisťovňa do 15 dní pošle informáciu o tom, ako rozhodla.

Úraz po šmyknutí na klzkom chodníku

Poistky, z ktorých získate odškodné: úrazové/životné poistenie, poistenie všeobecnej zodpovednosti

Ako žiadať peniaze z úrazového poistenia:

Úraz musíte oznámiť písomne na tlačive poisťovne hneď po tom, ako ukončíte liečbu.Doložiť treba všetky lekárske záznamy, ktoré potvrdzujú liečbu a diagnózu. Urobte to do štyroch rokov od úrazu, lebo neskôr už bude premlčaný. Poisťovňa posúdi udalosť a preverí váš nárok na odškodné. Peniaze vám vyplatí po ukončení vyšetrovania najneskôr do 15 dní.

Ako žiadať peniaze z poistenia všeobecnej zodpovednosti:

Ak nemáte životné či úrazové poistenie, zistite si, kto je zodpovedný za neočistený chodník. V tomto prípade totiž dostanete odškodné z poistenia všeobecnej zodpovednosti, ktoré uzavrel vlastník či správca domu. Okrem lekárskej správy musíte predložiť aj nejaké dôkazy – fotografie či videozáznam z miesta, kde ste spadli, pomôžu vám aj výpovede svedkov.

Ak niet pochýb, že ste sa zranili v dôsledku neodhrnutého chodníka, odškodné by ste mali dostať do 15 dní od nahlásenia udalosti. Ak však vlastník či správca budovy nemá takúto poistku a odmieta prijať zodpovednosť za škodu, o odškodné sa budete musieť súdiť.