Odborník radí: Pri zateplenom dome dajte pozor na dodatočné zásahy

Chystáte sa inštalovať klimatizačnú jednotku či satelitnú anténu na zateplenú fasádu? Nie je jedno, akým spôsobom to spravíte. Neodbornou montážou môžete znehodnotiť zateplenie.

Najlepšie by bolo vyhnúť sa kotveniu dodatočne inštalovaných zariadení cez vonkajší kontaktný tepelnoizolačný systém alebo realizovať ich montáž ešte pred zateplením, ale nie vždy sa to dá. Ak sa zvolí nesprávne riešenie, v mieste upevnenia vznikne nežiaduci tepelný most. Z tohto dôvodu by sa malo kotviť výlučne s prerušeným tepelným mostom. Tento princíp sa dá realizovať rôznymi technológiami.

Najjednoduchšie to ide s inovatívnymi upevňovacími systémami určenými na kotvenie do stien cez izoláciu. Výhoda spočíva v ich univerzálnom použití: majú prispôsobiteľnú dĺžku, držia vo všetkých bežných materiáloch a znesú aj vysoké zaťaženie. Navyše vyvŕtanú dieru dokonale utesnia, čím sa zabráni prieniku vlhkosti do zateplenia. Práca s týmito výrobkami nie je zložitá, po naštudovaní montážneho návodu sa dá zvládnuť aj svojpomocne.

Rátajte však s tým, že tieto špeciálne systémy sú niekoľkonásobne drahšie ako obyčajné kotvy. Ich použitím sa však vyhnete poškodeniu zateplenia.

Nevyhnutné povolenie

Ak plánujete kotviť satelitné a klimatizačné jednotky či sušiče bielizne do obvodovej steny, musíte takýto zásah ohlásiť stavebnému úradu. Obvodová stena je spoločná časť domu a vlastnia ju všetci vlastníci, k ohláseniu preto treba priložiť súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov. Navyše treba požiadať správcu bytového domu, respektíve spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov o vydanie stanoviska k umiestneniu technických zariadení na fasádu.

Montáž na zateplenú fasádu však niektoré zmluvy o spoločenstve či správcovstve rovno vylúčia. Ak je zateplená fasáda ešte v záruke, všetky zásahy má vykonať firma, ktorá realizovala zateplenie. V prípade nesprávnej inštalácie musíte všetky náklady, ktoré vzniknú poškodením fasády, znášať sami.

Ako postupovať pri dodatočných zásahoch do zateplenej fasády?

Kľúčové je kotvenie. Ak neprofesionálne narušíte vrstvu izolácie, vzniknú v ňom nežiaduce tepelné mosty. Pri dodatočnom kotvení komponentov je dôležité vedieť, z čoho je podklad fasády a aký izolant bol pri jej zatepľovaní použitý.

Stavebný a izolačný materiál predstavuje veľký rozdiel: iná kotva sa používa do tehly, iná do dreva alebo betónu. Len na základe týchto informácii vie realizátor vybrať správny druh a veľkosť kotvy napríklad pre nové žalúzie, ktorých dodatočné kotvenie prebieha podobne ako kotvenie lešenia. Dieru vo fasáde je nutné vyplniť nízkorozťažnou polyuretánovou penou, ktorá zabráni únikom tepla.

Na čo si treba dávať pozor pri dodatočnej výmene okien?

Veľmi dôležitú úlohu hrá správny výber realizačnej firmy. Všetko musí sadnúť na prvý pokus: extrakcia starých rámov v súčinnosti s osadením nových rámov.

Akokoľvek kvalitné nové okná totiž neplnia svoju funkciu, ak nie sú kvalitne osadené. Nemožno tiež zabudnúť na zapracovanie vhodných pripojovacích pások na okenné škáry, ktoré sú pre funkčnosť zateplenia nevyhnutné. Ich absencia môže mať za následok únik tepla.

Aké sú najčastejšie chyby pri dodatočných zásahoch do zateplenia?

Najčastejšia chyba je použitie nesprávnych kotviacich prvkov. Použiť treba plastové alebo antikorové prvky, ktoré majú menšiu vodivosť ako oceľové a vyznačujú sa dlhšou životnosťou.

Ďalšia chyba je, že kovové časti prechádzajúce cez zateplenie nie sú dostatočne ošetrené vhodným náterom a dochádza ku korózii, čo sa prejaví aj stekancami na fasáde.
Tip pekného bývania

Na prichytenie ľahších predmetov, ako sú súpisné čísla, stačí použiť špeciálne kotvy vyrobené z plastu určené pre izolačné materiály.

Autor: Pekné bývanie/Zlatica Vargová
http://www.pluska.sk/ipeknebyvanie/