Dražby neplatičov voľnejšie nebudú, SNS si návrh rozmyslela

Podmienky, za ktorých môžu správcovia bytov dražiť byt neplatičovi, sa meniť nebudú. Poslanec SNS Peter Pamula stiahol návrh, ktorý mal dovoliť, aby bytoví správcovia dražili aj pri dlhu nižšom ako dvetisíc eur.

Predseda parlamentu a SNS Andrej Danko návrh zaradil do programu schôdze napriek tomu, že v pripomienkovaní ho sfúkli odborníci z trhu, ministerstvá aj NBS.

Pamula v rozprave aj potom tvrdil, že jeho návrh bol dobrý a len chcel vyjsť v ústrety tým ľuďom, ktorí platia poctivo. „Nebolo to z mojej strany nejakým iným spôsobom motivované,“ hovoril v pléne s tým, že nechcel nikomu nič nahrávať. No tlak na neho bol podľa jeho slov taký, že radšej návrh stiahol.

Čo chcel poslanec Pamula: 

  • Ak v súčasnosti neplatí človek riadne do fondov v bytovke a jeho dlh prekročí sumu dvetisíc eur, ostatní vlastníci či bytový správca mu môžu predať byt v dražbe. Chráni to ostatných nájomníkov, ktorí platia do spoločného fondu načas.
  • Poslanec SNS Pamula chcel, aby mohol ísť byt do dražby, keď jeho majiteľ mešká s 15-mesačnými preddavkami do fondu prevádzky, údržby a opráv domu.
  • Nemuselo ísť o za sebou idúce splátky a nebol by potrebný ani dvojtisícový limit dlhu.

Čo bol problém návrhu:

  • Ministerstvá financií a spravodlivosti, NBS aj banky upozorňovali napríklad na to, že byt by sa dostal na dražbu už len za nezaplatené preddavky.
  • Reálna pohľadávka vznikne až ročným vyúčtovaním, ktoré vlastníkovi vykoná správca alebo spoločenstvo.
  • Ľudia bežne nie sú spokojní s vyúčtovaním ani s nastavením mesačných preddavkov, využívajú reklamácie.
  • Byt by sa dostal na dražbu často aj pre menšie sumy, ako je dvetisíc eur.

Čo je v pozadí: Zásadným problémom Pamulových iniciatív je aj to, že správcovia bytov sú vďaka nim silnejší aj ako banky, ktoré majú založené byty kúpené na hypotéku. A ľudia, rovnako ako veritelia, by mohli prísť o byt aj pri dlhoch, ktoré sú sporné alebo rovno vymyslené.

Novela by mohla prispieť k ešte menšej transparentnosti pri dražbách a ďalej zdokonaliť „biznis prostredie“ pre skupinu, v ktorej je správca budov aj dražobná spoločnosť zameraná na správcov bytových domov a na vymáhanie ich pohľadávok.

Na túto skupinu upozorňovali právnici už vlani v medzirezortnom pripomienkovaní, keď sa Pamulovi podarilo pretlačiť tiež veľmi spornú novelu bytového zákona.

Širší kontext: Odvtedy majú veritelia s niektorými správcami bytov pri dražbách problémy. Stúpa počet prípadov, keď si vlastníci bytov a nebytových priestorov či správcovia uplatňujú nejaké pohľadávky voči dlžníkovi. Zhoršila sa transparentnosť vyčísľovania a preukazovania pohľadávok.

Správcovia odmietajú preukázať vznik a výšku pohľadávky a z akého dôvodu vznikla a dlžník nevie, za čo vlastne toľko dlhuje. Uplatňujú si vyššie pohľadávky ako pred novelou, a to aj také, ktoré nie sú zabezpečené záložným právom – napríklad zmluvné pokuty.

Nie je ojedinelé, že dlžoba do fondu opráv je dvetisíc eur, no ďalších 20-tisíc sú zmluvné pokuty, právne poradenstvo, ekonomické poradenstvo či rôzne nešpecifikované poplatky a náklady.

 [dennikn.sk; 05/12/2019; Minúta po minúte ; Zaradenie: Ekonomika]
https://dennikn.sk/minuta/1676038/