Ako to "neprekúriť" s účtom za teplo

Aj vy sa sťažujete na chladné a nevykúrené miestnosti svojich bytov? Vykurovacia sezóna sa oficiálne začala 1. septembra, avšak dodávatelia tepla môžu začať vykurovať, ak priemerná denná teplota vzduchu klesla počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13 stupňov Celzia.

Priebežne merajte

Z hľadiska spotreby energií v domácnosti sú tri oblasti, kde je potenciál úspor: vykurovanie, príprava teplej vody a spotreba elektrickej energie. Ako tvrdí Ondrej Šebesta, hovorca Slovenského plynárenského priemyslu, majiteľ nehnuteľnosti si sám môže znížiť spotrebu energie i náklady jednoduchými úkonmi, ako je priebežné sledovanie a meranie spotreby či regulácia vnútornej izbovej teploty. "Pravidelné zapisovanie si stavov meracích zariadení – plynomera, elektromera i vodomera umožňuje priebežné sledovanie vplyvu úsporných opatrení na zníženie spotreby energie. Zároveň budete mať možnosť vypočítať si náklady na energiu," radí hovorca.

Mesačné vyúčtovanie

To, ako budete vo vašom byte hospodáriť, sa prejaví aj na ročnom vyúčtovaní nákladov na bývanie. Nové účtovacie obdobie sa podľa Jany Machkovej, riaditeľky spoločnosti Ista Slovakia, začína od 1. januára nasledujúceho roku. "Riadiť sa bude pravidlami, ktoré si vlastníci odsúhlasia najneskôr do 31. decembra. Významnou položkou vo vyúčtovaní je náklad na teplo, ktorý sa rozpočítava medzi konečných spotrebiteľov. Vlastníci majú možnosť rozhodnúť a zvážiť, či nastavenie pomeru základnej zložky a spotrebnej zložky je pre ich bytový dom optimálne." Nečakane vysokým ročným faktúram by mal byť však onedlho koniec. Európska komisia totiž navrhuje, aby vyúčtovanie za teplo či teplú vodu bolo namiesto ročného mesačné. Do praxe by opatrenie malo vstúpiť o päť rokov.

Moderné trendy

Na trhu sa v súčasnosti podľa Machkovej čoraz viac využívajú inteligentné riešenia, nové technológie merania, ktoré fungujú na princípe rádiového prenosu dát a umožňujú online monitoring spotreby. "Správcovia, ako aj spoločenstvá vlastníkov bytových domov, preferujú rádiové technológie, umožňujúce diaľkový odpočet dát. Odpočty s využitím rádiových vĺn sú presnejšie a zvyšujú komfort užívateľom." Rádiový zber cez zbernicu dát dokáže spoľahlivo odčítať 100 percent prístrojov bez vstupu do bytov. Ako potvrdzuje Maroš Baranec, manažér produktových inovácií pre VSE a innogy Slovensko, v posledných rokoch sa začali stavať nízkoenergetické domy s malou spotrebou energie na vykurovanie. V novostavbách podľa Baranca už neprebieha plynofikácia tak rozsiahlo a ľudia sa vracajú k elektrickému vykurovaniu. Naopak, ľudia v starších domoch zatepľujú a rekonštruujú bývanie. A keďže im klesá spotreba, zvažujú, že nahradia lacné palivo – drevo – plynovým vykurovaním.

Správcovia i spoločenstvá vlastníkov bytových domov preferujú rádiové technológie, ktoré umožňujú diaľkový odpočet dát.

Jana Machková, riaditeľka, Ista Slovakia