novinky

Cenová regulácia v elektroenergetike, novela vyhlášky ÚRSO č. 221/2013

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví dal do medzirezortného pripomienkového  konania novelu vyhlášky č. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike.

V roku 2012 bolo na doplatkoch k cenám elektriny vyplatených celkovo 298,5 mil. €.

Z toho na výrobu elektriny z :

  • zo slnečnej energie                                       204,8 mil. €
  • KVET (zemný plyn, uhlie …)                           28,6 mil. €
  • OZE (voda, bioplyn, skládkový plyn …)          65,1 mil. €

Priemerný doplatok pri slnečnej energii bol cca 330 €/MWh, pri KVET cca 25 €/MWh a OZE cca 40 €/MWh.

Čítať ďalej...

Rozhovor s predsedom SZVT: Odpojenie sa od systému CZT znamená zmenu pre všetkých

„Odpojenie sa od systému centrálneho zásobovania tepla – CZT neznamená zmenu len pre tých, ktorí sa odpojili, ale aj pre tých, ktorí v systéme CZT zostali“.

Na otázky portálu odpovedá Ing. Miroslav Obšivaný, predseda predstavenstva SZVT.

Čítať ďalej...

Novela zákona o tepelnej energetike schválená

Vládna  novela zákona o tepelnej energetike, ktorá obsahuje zmeny riešiace po novom  výrobu tepla v bytových domoch, povinnosť  zabezpečiť obstaranie, zapojenie, udržiavanie a overovanie určených meradiel alebo pomerových rozdeľovačov tepla u konečného spotrebiteľa a ďalšie zmeny je na svete.

Čítať ďalej...