Za nočné žúry exekúcia

Unavilo vás už ustavičné privolávanie polície na hlučných susedov, ktorí si mýlia byt s klubom? Môžete ich legálne vysťahovať.

 

V sobotu večer som si nastavila budík na piatu ráno, pretože ma čakala v nemocnici nedeľná služba - hovorí Marta (46), ktorá pracuje ako zdravotná sestra. Divoká hudba od susedov ju však prebrala už hodinu po polnoci. ,,Nočné žúry bývajú u mojich susedov bežná vec. Rozospatá som strčila hlavu pod vankúš v nádeji, že tentoraz hluk stíchne skôr ako zvyčajne. Nestalo sa. Partia v byte o poschodie nižšie sa dobre bavila," dodáva nešťastne. O druhej hodine už však zavolala políciu. Hliadka dorazila o štvrť hodiny a razantne upozornila skupinu mladíkov a dievčat na rušenie nočného pokoja. O tretej konečne zavládlo v paneláku ticho. O piatej sa nevyspatá zdravotná sestra zdvihla z postele mysliac na to, že takto to už ďalej nejde. Na druhý deň zašla za domovým dôverníkom, nech zvolá domovú schôdzu a konečne sa s nespratnými podnájomníkmi urobí poriadok. Dozvedela sa prekvapujúcu informáciu.

Aj bloková pokuta

Podobné prípady sa v slovenských činžiakoch odohrávajú často. ,,Ľudia sa sťažujú na hlasnú hudbu, na psov, ktorí počas neprítomnosti majiteľa v byte hlasno brešú alebo zavýjajú, niekomu prekáža nahlas pustený televízor, hoci iný sused to vôbec nepočuje. Fakt je, že ani správca, ani spoločenstvá vlastníkov bytov nie sú oprávnené robiť poriadok v dome. Môžu sa len obrátiť na políciu alebo na súd," objasňuje Petra Jurčáková, šéfka Združenia spoločenstiev vlastníkov bytov. Podľa paragrafu 47 priestupkového zákona sa priestupku dopustí ten, kto poruší nočný pokoj v čase od 22. do 6. hodiny. ,,Príslušník Policajného zboru môže priestupok vybaviť napomenutím, v blokovom konaní a uložiť pokutu až do výšky sto eur," vysvetľuje Denisa Baloghová, hovorkyňa policajného prezídia.

Majú strach

No nie každý má guráž na to, aby vytočil číslo 158. ,,Ľudia sa často boja. Stal sa prípad, keď suseda volala políciu do bytu, v ktorom žije staršia pani so synmi. Pani s bakuľou v ruke sa jej potom vyhrážala, že ju zabije, ak ešte raz zavolá policajtov," spomína Jurčáková na nedávnu situáciu z jednej košickej bytovky. Vtedy pomôže len domová schôdza a žaloba na súd. Podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov sa rušenie nočného pokoja môže skončiť až dražbou bytu! ,,Ak spoločenstvo alebo vlastník bytu alebo nebytového priestoru podá návrh na nariadenie predaja bytu na súd a ten ho uzná za odôvodnený, nariadi predaj konkrétneho bytu. Po tom, ako rozsudok nadobudne právoplatnosť, sa predaj realizuje štandardne v rámci exekučného konania," potvrdzuje Pavol Kubík z ministerstva spravodlivosti. Exekútor na základe znaleckého posudku teda vyhlási dražbu a jeho bývalému majiteľovi po predaji odovzdá peniaze, aby si hľadal bývanie niekde inde. Odborníci priznávajú, že tento postup je zriedkavý a slúži skôr na postrašenie hriešnikov. Väčšina hlučných susedov sa potom utíši.

Čo hovorí zákon

Ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome, môže súd na návrh spoločenstva alebo niektorého vlastníka bytu či nebytového priestoru v dome nariadiť predaj bytu alebo nebytového priestoru.

(Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov § 11 ods. 5)

Nerobte poriadok sami

Čo robiť, ak vám susedia vážne znepríjemňujú život.

- Obráťte sa na políciu. Volajte mestskú políciu na číslo 159 alebo najbližšie policajné oddelenie na čísle 158.
- Nikdy nechoďte osobne upozorňovať susedov a žiadať ich, aby sa utíšili. Neviete, či nie sú pod vplyvom alkoholu alebo drog, a môžu vás slovne aj fyzicky napadnúť.
- Ak z bytu okrem hlučnej hudby počujete krik, môže ísť o násilný trestný čin. Bez váhania volajte políciu.
- Vypýtajte si záznam od polície o vykonanom zásahu. Ak pôjdete na súd, zíde sa vám.
- Zvolajte schôdzu vlastníkov bytu. S podporou väčšiny obyvateľov spíšte návrh na nariadenie predaja bytu a doručte ho na súd.
- Ak sa byt prenajíma, vysťahovať nespratných podnájomníkov je jednoduchšie, ako vysťahovať majiteľa. Treba písomne vyzvať vlastníka bytu, aby situáciu bezodkladne riešil.

Ľudia sa majú právo baviť, ale aj vy máte právo na pokoj. Tak svoju situáciu riešte, kým neprídete o rozum.