Životné prostredie v našej spoločnosti...

MIBYT, s.r.o., Veľké Kapušany je spoločnosť vyrábajúca teplú úžitkovú vodu (ďalej len TÚV) a výrobou, distribúciou tepla, t.j. ústredné kúrenie (ďalej len ÚK). Naším poslaním je uspokojovať nároky našich odberateľov v čo najvyššej kvalite, zároveň postupovať podľa platnej legislatívy tak, aby sme predchádzali znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia zosúladené s právom Európskej únie a medzinárodným environmentálnym právom.

Pri poskytovaní našich služieb teda nezanedbávame ani starostlivosť o naše životné prostredie. Na našich prevádzkach vytvárame prostredie, ktoré čo najviac zodpovedá súčasnému štandardu a požiadavkám príslušných európskych noriem. Prijímame preventívne opatrenia, prostredníctvom ktorých sa snažíme zamedziť znehodnocovanie životného prostredia a okolia, v ktorom tvoríme, žijeme svoj každodenný život, a v ktorom vyrastajú naše deti, vnúčatá, ale aj my.

Pravidelne meriame a analyzujeme spaliny v priestoroch kotolní. Pri zistení zvýšeného úniku prijímame samozrejme zodpovedajúce opatrenia na odstránenie daného úniku. Riadime výrobu a používame výrobky a služby tak, aby sa predišlo environmentálnej degradácii.

Taktiež podporujeme otvorený dialóg s verejnosťou a kompetentnými orgánmi štátnej samosprávy v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia. Snažíme sa aj o neustále zvyšovanie environmentálneho povedomia našich zamestnancov.

Najnovšie správy z iných médií

Na čo pozor pri ročnom zúčtovaní

štvrtok, 23. máj 2019, 14:52

V týchto dňoch príde vlastníkom bytov dôležitá pošta +++ Problém môžete mať, ak ste si nedali odpísať energie:

Bratislava - Ak ste majiteľom bytu, už v najbližších dňoch čakajte dôležitú poštu. Ročné vyúčtovanie za predchádzajúci rok musí byť vlastníkom dodané do 31. mája. Dozviete sa z neho, či máte nedoplatok, alebo preplatok. Pozor, aby sa vám nestalo to čo Miriam, ktorá sa vlani poriadne popálila. Stačilo, že keď odpisovali merače, nebola doma.

10. výročie Slovenskej asociácie facility managementu

štvrtok, 23. máj 2019, 14:50

Keď sa pred 10 rokmi (2009) stretlo zopár nadšencov a založili Slovenskú asociáciu facilitymanagementu, asi nikto okrem nich neveril, že pretrvá tak dlho. Konferencia Dni facilitymanagementu má pevné miesto v kalendároch odborníkov a klientov.

Obnova panelákov sa presúva z fasády dovnútra

piatok, 17. máj 2019, 11:13

Veľké investície do obnovy bytových domov si dnes už nevyžadujú dlhoročné šetrenie peňazí.

Na vybavenie bezúročnej pôžičky zo Štátneho fondu rozvoja bývania budete potrebovať viac času. Veľké investície do obnovy bytových domov si dnes už nevyžadujú dlhoročné šetrenie peňazí. Väčšina komerčných bánk pri vstupe do úverového vzťahu nevyžaduje žiadnu finančnú rezervu.

Podmienky dotácie by mali byť ľahšie

piatok, 17. máj 2019, 11:11

Príspevok na rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie bude možno poskytnúť vo výške 8000 eur.

Majitelia domov, ktoré budú ekologické a nie príliš veľké môžu žiadať o príspevok. Dostane ho každý žiadateľ, ktorý splní podmienky a pripojí potrebnú dokumentáciu. Úsporné rodinné domy môžu byť pre majiteľov lacnejšie. Štát zavádza nový typ dotácie - na výstavbu rodinných domov vo výške 8000 eur.

Certifikát Solventná firma

certifikat-s

Register Solventných Firiem zahrňuje elitu slovenského podnikateľského prostredia. Ocenenie označuje iba seriózne spoločnosti, ktoré si starostlivo strážia svoje dobré obchodné meno. Certifikácia odráža dlhodobú ekonomickou stabilitu, solventnosť, spoľahlivosť, a efektívne vedenie podnikania spoločnosti v rámci Slovenskej Republiky.

Partneri