Tepelná energetika

Výroba, distribúcia a predaj tepla je hlavnou činnosťou našej spoločnosti. Cena tepla, ako aj cena ďalších druhov energií je regulovaná právnymi predpismi. Cenu podľa súčasnej legislatívy určuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), zriadený na základe zákona o regulácii sieťových odvetví, ako nezávislý regulačný orgán. Ten, kto teplo predáva v zmysle zákona o energetike v znení neskorších predpisov musí byť držiteľom povolenia a držiteľ povolenia môže teplo predávať len v cene určenej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.