Usmernenia v súvislosti s koronavírusom

Hlavný hygienik SR vydal 13.3. štvrtú aktualizáciu usmernenia v súvislosti s koronavírusom: 

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Usmernenie_hlavneho_hygienika_Slovenskej%20republiky_COVID-19_stvrta_aktualizacia_13_3_2020.pdf

Všetky aktuálne informácie nájdete na web stránke Úradu verejného zdravotníctva: http://www.uvzsr.sk/