Ročné vyúčtovanie za rok 2018

IMG 3002Vážení vlastníci bytov,
Predložili sme Vám v zmysle § 8a ods. 2) zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov vyúčtovanie úhrad za plnenia za rok 2018.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na dôležité skutočnosti rozhodujúce v rámci vyúčtovania za rok 2018.

Vyúčtovaním zistený nedoplatok je vlastník bytu a nebytového priestoru povinný zaplatiť na samostatný účet bytového domu do 60 dní odo dňa vyúčtovania úhrad za plnenia za rok 2018. Úhradu nedoplatku je možné realizovať prostredníctvom hotovostného vkladu do banky alebo bezhotovostným prevodným príkazom. Variabilný symbol je uvedený v zálohovom predpise ako aj na faktúre vyúčtovania úhrad za plnenia vyhotovenej správcom na každý byt a nebytový priestor.

V tej istej lehote je správca povinný, z uvedeného samostatného účtu bytového domu vrátiť vlastníkovi bytu a nebytového priestoru, preplatok zistený týmto vyúčtovaním.

Prípadnú reklamáciu k vyúčtovaniu úhrad za plnenia za rok 2018 môžete uplatniť v zákonnej lehote.
Podanie reklamácie nemá odkladný účinok na splatnosť pohľadávky.

S platnosťou od 08/2019 Vám automaticky upravíme výšku mesačných zálohových platieb v súlade so skutočnými nákladmi za poskytnuté plnenia za predchádzajúce obdobie a predpokladanými nákladmi za plnenia za nasledujúce obdobie /platí len pre vlastníkov, ktorí mali vyúčtovaním zistený nedoplatok /. Výška týchto platieb bude uvedená v aktuálnom zálohovom predpise vlastníka bytu a nebytového priestoru.

V prípade nejasností týkajúce sa vyúčtovanie úhrad za plnenia za rok 2018, Vám radi zodpovieme na Vaše otázky :

  • Osobne: kancelária MIBYT, s.r.o, Veľké Kapušany
    v čase pre klientov: pondelok 7.30 – 11.30 hod., 12.30 – 14.30 hod.
                                    streda 7.30 – 11.30 hod., 12.30 – 16.00 hod.
  • Poštou : MIBYT, s.r.o, Veľké Kapušany, Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany
  • Telefonicky: 056 638 20 45
  • e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Kontaktné údaje organizácií, ktoré poskytujú informácie o dostupných opatreniach na zlepšenie energetickej efektívnosti pri spotrebe energií (údaje podľa § 21 Zákona č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti) :

Slovenská inovačná a energetická agentúra, Krivá 18, 041 94 Košice - www.siea.sk
Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1 - www.soi.sk
Slovenský zväz výrobcov tepla, Unionka 54, 96 001 Zvolen, - www.teploslovenska.sk

Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tejto komunikácie sú spracúvané na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie nájdete na www.mibyt.sk

Najnovšie správy z iných médií

Pre krízu neplatím nájom včas, môže ma prenajímateľ vyhodiť?

streda, 27. máj 2020, 16:04

Slovenská obchodná inšpekcia tiež upresňuje nejasnosti a vysvetľuje, na akú situáciu sa omeškanie platieb vzťahuje.

Usmernenia v súvislosti s koronavírusom

piatok, 13. marec 2020, 14:31

Hlavný hygienik SR vydal 13.3. štvrtú aktualizáciu usmernenia v súvislosti s koronavírusom: 

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Usmernenie_hlavneho_hygienika_Slovenskej%20republiky_COVID-19_stvrta_aktualizacia_13_3_2020.pdf

Všetky aktuálne informácie nájdete na web stránke Úradu verejného zdravotníctva: http://www.uvzsr.sk/

Ako mohlo dôjsť k explózii plynu

pondelok, 16. december 2019, 14:18

PREŠOV - Výbuch a následný požiar včera neotriasol len Prešovom, ale aj celým Slovenskom. Ľudia prišli nielen o svoje obydlia, ale nešťastie si vyžiadalo aj to najcennejšie - ľudské životy. Nový Čas zisťoval u odborníkov, čo môže byť príčinou takejto tragédie.

Prešov: Správca bytového domu o explózii

pondelok, 16. december 2019, 14:17

Ján Mečiar, moderátor: "Televízii JOJ sa podarilo telefonicky spojiť so správcom paneláku, v ktorom na poludnie došlo k explózii. Potvrdil, že bytovýdom bol poistený a s poisťovňou je v stálom kontakte."

Dražby neplatičov voľnejšie nebudú, SNS si návrh rozmyslela

pondelok, 16. december 2019, 14:16

Podmienky, za ktorých môžu správcovia bytov dražiť byt neplatičovi, sa meniť nebudú. Poslanec SNS Peter Pamula stiahol návrh, ktorý mal dovoliť, aby bytoví správcovia dražili aj pri dlhu nižšom ako dvetisíc eur.

Údaje o dlžníkoch v bytovom dome budú prehľadnejšie

pondelok, 16. december 2019, 14:12

Spôsob zverejňovania údajov o dlžníkoch na úhradách v bytovom dome by sa mal sprehľadniť.

Počíta s tým novela zákonaovlastníctvebytovanebytovýchpriestorov poslanca Petra Pamulu (SNS), ktorú vo štvrtok schválil parlament.

Certifikát Solventná firma

certifikat-s

Register Solventných Firiem zahrňuje elitu slovenského podnikateľského prostredia. Ocenenie označuje iba seriózne spoločnosti, ktoré si starostlivo strážia svoje dobré obchodné meno. Certifikácia odráža dlhodobú ekonomickou stabilitu, solventnosť, spoľahlivosť, a efektívne vedenie podnikania spoločnosti v rámci Slovenskej Republiky.

Certifikát Dôveryhodná firma

certifikat

Partneri