Ročné vyúčtovanie za rok 2018

IMG 3002Vážení vlastníci bytov,
Predložili sme Vám v zmysle § 8a ods. 2) zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov vyúčtovanie úhrad za plnenia za rok 2018.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na dôležité skutočnosti rozhodujúce v rámci vyúčtovania za rok 2018.

Vyúčtovaním zistený nedoplatok je vlastník bytu a nebytového priestoru povinný zaplatiť na samostatný účet bytového domu do 60 dní odo dňa vyúčtovania úhrad za plnenia za rok 2018. Úhradu nedoplatku je možné realizovať prostredníctvom hotovostného vkladu do banky alebo bezhotovostným prevodným príkazom. Variabilný symbol je uvedený v zálohovom predpise ako aj na faktúre vyúčtovania úhrad za plnenia vyhotovenej správcom na každý byt a nebytový priestor.

V tej istej lehote je správca povinný, z uvedeného samostatného účtu bytového domu vrátiť vlastníkovi bytu a nebytového priestoru, preplatok zistený týmto vyúčtovaním.

Prípadnú reklamáciu k vyúčtovaniu úhrad za plnenia za rok 2018 môžete uplatniť v zákonnej lehote.
Podanie reklamácie nemá odkladný účinok na splatnosť pohľadávky.

S platnosťou od 08/2019 Vám automaticky upravíme výšku mesačných zálohových platieb v súlade so skutočnými nákladmi za poskytnuté plnenia za predchádzajúce obdobie a predpokladanými nákladmi za plnenia za nasledujúce obdobie /platí len pre vlastníkov, ktorí mali vyúčtovaním zistený nedoplatok /. Výška týchto platieb bude uvedená v aktuálnom zálohovom predpise vlastníka bytu a nebytového priestoru.

V prípade nejasností týkajúce sa vyúčtovanie úhrad za plnenia za rok 2018, Vám radi zodpovieme na Vaše otázky :

  • Osobne: kancelária MIBYT, s.r.o, Veľké Kapušany
    v čase pre klientov: pondelok 7.30 – 11.30 hod., 12.30 – 14.30 hod.
                                    streda 7.30 – 11.30 hod., 12.30 – 16.00 hod.
  • Poštou : MIBYT, s.r.o, Veľké Kapušany, Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany
  • Telefonicky: 056 638 20 45
  • e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Kontaktné údaje organizácií, ktoré poskytujú informácie o dostupných opatreniach na zlepšenie energetickej efektívnosti pri spotrebe energií (údaje podľa § 21 Zákona č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti) :

Slovenská inovačná a energetická agentúra, Krivá 18, 041 94 Košice - www.siea.sk
Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1 - www.soi.sk
Slovenský zväz výrobcov tepla, Unionka 54, 96 001 Zvolen, - www.teploslovenska.sk

Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tejto komunikácie sú spracúvané na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie nájdete na www.mibyt.sk

Najnovšie správy z iných médií

Prečo sa neoplatí zabúdať na revíziu nehnuteľnosti

streda, 14. august 2019, 09:28

Revízia komína, plynových rozvodov či kotla. Pravidelné kontroly niektorých zariadení v domácnosti by sme nemali podceňovať. Môže to mať fatálne následky.

Vlastník nehnuteľnosti by sa mal patrične starať o svoj majetok. Ak bývate v bytovodom resp. paneláku, väčšinou túto činnosť vykoná za vás správcabytovéhodomu. Ak ste samostatná jednotka, mali by ste dohliadať na to, aby všetky zariadenia v dome či byte boli bezpečné. K tomu slúžia revízie, resp. pravidelné kontroly. Niektoré intervaly sú dané zákonom alebo vyhláškou.

Na čo pozor pri ročnom zúčtovaní

štvrtok, 23. máj 2019, 14:52

V týchto dňoch príde vlastníkom bytov dôležitá pošta +++ Problém môžete mať, ak ste si nedali odpísať energie:

Bratislava - Ak ste majiteľom bytu, už v najbližších dňoch čakajte dôležitú poštu. Ročné vyúčtovanie za predchádzajúci rok musí byť vlastníkom dodané do 31. mája. Dozviete sa z neho, či máte nedoplatok, alebo preplatok. Pozor, aby sa vám nestalo to čo Miriam, ktorá sa vlani poriadne popálila. Stačilo, že keď odpisovali merače, nebola doma.

10. výročie Slovenskej asociácie facility managementu

štvrtok, 23. máj 2019, 14:50

Keď sa pred 10 rokmi (2009) stretlo zopár nadšencov a založili Slovenskú asociáciu facilitymanagementu, asi nikto okrem nich neveril, že pretrvá tak dlho. Konferencia Dni facilitymanagementu má pevné miesto v kalendároch odborníkov a klientov.

Obnova panelákov sa presúva z fasády dovnútra

piatok, 17. máj 2019, 11:13

Veľké investície do obnovy bytových domov si dnes už nevyžadujú dlhoročné šetrenie peňazí.

Na vybavenie bezúročnej pôžičky zo Štátneho fondu rozvoja bývania budete potrebovať viac času. Veľké investície do obnovy bytových domov si dnes už nevyžadujú dlhoročné šetrenie peňazí. Väčšina komerčných bánk pri vstupe do úverového vzťahu nevyžaduje žiadnu finančnú rezervu.

Certifikát Solventná firma

certifikat-s

Register Solventných Firiem zahrňuje elitu slovenského podnikateľského prostredia. Ocenenie označuje iba seriózne spoločnosti, ktoré si starostlivo strážia svoje dobré obchodné meno. Certifikácia odráža dlhodobú ekonomickou stabilitu, solventnosť, spoľahlivosť, a efektívne vedenie podnikania spoločnosti v rámci Slovenskej Republiky.

Partneri